Chính sách khuyến mãi áp dụng cho Khách hàng đang dùng internet FPT muốn đăng ký thêm dịch vụ Truyền hình FPT

  • bởi

Khách hàng đang dùng wifi FPT, đăng kí thêm dịch vụ Truyền hình sẽ được áp dụng chính sách như sau:

  • Khách hàng muốn trả sau từng tháng 2 dịch vụ

  • Khách hàng trả trước 6 tháng cả 2 dịch vụ

  • Khách hàng trả trước 12 tháng cả 2 dịch vụ

Lưu ý

1. Với khách hàng đang sử dụng Internet trả sau, đăng ký thêm Truyền hình: Nếu số tiền hiện tại Khách hàng đang trả cho dịch vụ internet thấp hơn mức trả sau bán mới hiện tại thì Khách hàng lựa chọn 1 trong 2 khuyến mãi sau:

  •  Hoặc giữ nguyên các khuyến mại Internet hiện tại đang hưởng, không trừ cước Internet theo bảng trên.
  • Hoặc số tiền Internet trong Combo = số tiền trả sau bán mới tại chi nhánh trừ đi số cước ưu đãi theo bảng trên.

2. Với Khách hàng còn tiền Internet trả trước, đăng ký thêm Truyền hình: Nếu số tiền hiện tại Khách hàng đang trả cho dịch vụ Internet thấp hơn mức giá trả sau bán mới tại chi nhánh, Khách hàng được lựa chọn 1 trong 2 khuyến mãi sau:

  •   Hoặc giữ nguyên các khuyến mãi Internet hiện tại cho KHách hàng đang hưởng, không trừ cước internet theo bảng trên.
  • Hoặc bỏ các khuyến mãi hiện tại Khách hàng đang hưởng đưa cước Internet về giá trả sau bán mới của chi nhánh rồi trừ đi mức ưu đãi giảm ở bảng giá trên. 

Mọi chi tiết xin liên hệ đến Tổng đài tư vấn, lắp đặt: 0906.888.596.

Trân trọng cám ơn!